top of page

Informatie

Beste deelnemer,

Jullie veiligheid in en rondom het parcours tijdens de Triatlon is voor ons als organisatiecommissie topprioriteit daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • Langs het hele parcours staan op cruciale plekken parcoursmedewerkers opgesteld

  • Er staan verdeeld over de route drie EHBO-posten

  • Er staan dranghekken in de drukke straten en zijwegen en er zijn in de Dorpsstraat verplichte oversteekplaatsen voor het publiek aangewezen

 

Voor het eventuele geval dat zich tijdens de Triatlon toch iets voordoet dat een veiligheidsrisico met zich kan meebrengen zijn er Algehele Coördinatoren aanwezig die voortdurend in contact staan met de wedstrijdleiding van de Nederlandse Triathlonbond (NTB) en de hulpdiensten. Zo nodig worden maatregelen genomen om de veiligheid van de deelnemers te blijven borgen.

Ook weersomstandigheden (bijv. onweer of dreiging van onweer, extreme wind of neerslag) kunnen van invloed zijn op een veilig verloop van de Triatlon.

De Algehele Coördinatoren beslissen in samenspraak met de wedstrijdleiding van de NTB over de start en het verloop van de Triatlon als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Beslissingen in dit verband kunnen zijn: de Triatlon later laten beginnen,

de snelheid van de deelnemers aanpassen (zowel fietsers als lopers), tijdelijk opschorten van nieuwe zwemshifts of de Triatlon helemaal stopzetten.

We hopen met de genoemde maatregelen vooraf en de tijdens de Triatlon geldende afspraken de veiligheidsaspecten voldoende te hebben afgedekt. Uiteraard gaan we ervan uit dat de start en het verloop van de Triatlon goed zal gaan verlopen.

bottom of page