top of page

Veiligheid triatlon

De veiligheid in en rondom het parcours tijdens de triatlon is voor de organisatiecommissie topprioriteit daarom worden tijdens de triatlon de volgende maatregelen getroffen:

  • Langs het hele parcours staan op cruciale plekken parcoursmedewerkers opgesteld.

  • Er staan verdeeld over de route drie EHBO-posten.

  • Er staan dranghekken in de drukke straten en zijwegen en er zijn in de Dorpsstraat verplichte oversteekplaatsen voor het publiek aangewezen.

 

Voor het eventuele geval dat tijdens de triatlon zich toch iets voordoet dat een veiligheidsrisico met zich kan meebrengen is er een Algehele Coördinator aanwezig die voortdurend in contact staat met de wedstrijdleiding van de Nederlandse Triathlonbond (NTB) en de hulpdiensten. Zo nodig worden maatregelen genomen om de veiligheid van de deelnemers te blijven borgen.

Ook weersomstandigheden (bijvoorbeeld onweer of dreiging van onweer, extreme wind of neerslag) kunnen van invloed zijn op een veilig verloop van de triatlon.

De Algehele Coördinator beslist in samenspraak met de wedstrijdleiding van de NTB over de start en het verloop van de triatlon als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Beslissingen in dit verband kunnen zijn: de triatlon later laten beginnen, de snelheid van de deelnemers aanpassen (zowel fietsers als lopers), tijdelijk opschorten van zwemshifts of de triatlon helemaal stopzetten.

Met de genoemde maatregelen en de tijdens de triatlon geldende afspraken worden de veiligheidsaspecten geacht voldoende te zijn afgedekt waardoor de het de verwachting is dat de triatlon goed en veilig zal verlopen.

bottom of page